Iron-oxidized Quartz on Calcite
Iron-oxidized Quartz on Calcite
Iron-oxidized Quartz on Calcite
Iron-oxidized Quartz on Calcite
Iron-oxidized Quartz on Calcite
Iron-oxidized Quartz on Calcite

Iron-oxidized Quartz on Calcite

Regular price $110.00
Unit price  per 

3.5 x 3 inch